Aktiviteter med tegn

Dette inneholder over 40 aktiviteter med tegn som dere kan bruke med babyen. Dere kan bruke aktivitetene som inspirasjonen og adjustere dem etter babyens alder og interesse. For hver aktivitet er det et media, aktivitetinformasjon og relevante tegn som gjør det enkelt å gjennomføre aktiviteten!

Hjelp oss med å øke aktiviteter!

Har dere media av aktiviteten, nye idéer eller synes du vi mangler noe? Send oss en melding så legger vi dem her så fort som mulig!