Please log in or register to like posts.
News

“Bevegelsesrace”

Gi dem instruksjon om hvordan de skal bevege seg!

Forberedelser: Bruk et stort område, f.eks. et stort rom, gymsal eller lekeplassen der barna har god plass til å bevege seg fra startstrek til målstrek.

 

Før start: Gå gjennom de forskjellige tegnene, samt «stopp» og «gå tilbake».

Underveis: Gi dem instruksjon om hvordan de skal bevege seg ved å vise tegnet for den ønsket handlingen. Fortsett å vise tegnet mens barna beveger seg mot deg. Endre til «stopp!» for å få dem til å stoppe. Hvis noen ikke stopper med en gang, må de ta noen skritt tilbake ved å vise tegn for «gå tilbake».

Etterpå: Leken er over når alle barna har nådd målstreken. La alle barna få styre leken etter tur.

 

Tips for små barn: En voksen bør følge med på barna mens de beveger seg rundt så de ikke faller og skader seg. Hvis barna blir usikre på hva de skal gjøre, kan den voksne hjelpe dem tilbake på riktig spor.

Utfordringer for erfarne barn: Be dem bevege seg på måter som krever fantasien, f.eks. fly som en fugl, hoppe som en ape, svømme som en fisk osv. Observer hvordan de beveger seg og gi dem ros for kreative bevegelser.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.