Please log in or register to like posts.
News

“Fisketur”

Hva er tegnet for fangsten?

Forberedelser: Lag en fiskestang med en pinne og litt tau. I enden av tauet fester du en magnet. Du trenger bilde av forskjellige dyr, objekter og matvarer osv. (Selv om leken heter «Fisketur», er den ikke begrenset til kun undersjøisk liv.) Fest binders til akke bildene slik at de kan fiskes opp av en kasse ved hjelp av magneten på fiskestangen.

 

Før start: Vis de forskjellige bildene til barna, repeter tegnene sammen og snakk om de forskjellige dyrene/tingene/matvarene, hvordan de ser ut, hvilke egenskaper de har, osv.

Underveis: La barna bruke fiskestangen for å «fiske» et dyr eller en ting ut av kassen. Hver gang de får napp, sjekker dere hva slags fangst de fikk og repeterer tegnet sammen. Be fiskeren gi en kort beskrivelse av fangsten.

Etterpå: Når alle bildene er fisket opp fra kassen, går dere sammen gjennom alle bildene og du kan spørre barna om de kan repetere tegnene uten hjelp.

 

Tips for små barn: I stedet for flere forskjellige dyr/objekter/matvarer kan du velge maks tre ting og ha flere kopier av disse tre.

Utfordringer for erfarne barn: I stedet for bilder kan du bruke lapper med ord som barna må lese og gjenkjenne.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.