Please log in or register to like posts.
News

“Hermeleken”

Send en melding gjennom flere barn i en linje!

Forberedelser: Forklar for barna hva leken går ut på. Personen som står bakerst skal vise et tegn eller en setning til personen foran, som deretter skal gjenta samme tegn/setning for den neste personen osv. til personen forrest har fått tegnet/setningen. De som står og venter, har ikke lov å titte bak før de får beskjed om å snu seg. Det er viktig å være tålmodig mens man venter.

 

Før start: Barna skal stille seg opp i en rekke.

Underveis: Gå bakerst i rekken og prikk barnet foran deg på skulderen. Vis ham/henne tegnet/ setningen hin skal gjenta for barnet foran. Du kan gå forrest i rekken igjen og passe på at alle barna er oppmerksomme på deg mens de venter så de ikke avbryter eller snur seg.

Etterpå: Når tegnet/setningen har nådd siste barn i rekken, kan dere sammenligne det opprinnelige tegnet/setningen med sluttresultat. Hvor mye har tegnet/setningen endret seg underveis i rekken? La barna finne på egne tegn som de sender gjennom rekken etter tur.

 

Tips for små barn: Bruk bare ett eller to tegn om gangen, (og en voksen bør passe på at barna ikke blir distrahert eller forvirret).

Utfordringer for erfarne barn: Bruk setninger med 2–5 tegn (f.eks. blå fugl, stor fugl ser liten fugl) eller legg til handlingsverb (jente klatre-tre, hopper-høyt. Jo mer erfarne de er, jo mer komplekse setninger kan dere bruke.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.