Please log in or register to like posts.
News

“Hva vet vi om dyret”

Diskuter barnas kunnskaper om de forskjellige dyrene!

Forberedelser: Du trenger en tavle og tusj, tøydyr eller billedbøker med dyr, evt. utskrift av dyrebilder. Lag et skjema på tavlen der dere fyller inn det dere vet fra før om de forskjellige dyrene.

 

Før start: Gå gjennom bildene og repeter tegnene for de forskjellige dyrene.

Underveis: Ta for dere ett dyr om gangen. Snakk om hva dere vet om dyret fra før. Hvordan ser det ut? Har det poter, klør eller hover? Hvor bor det? Kan det fly eller svømme eller løpe? Hva spiser det? Hvor kommer de fra (egg eller paddedyr)? Be barna vise hvordan dyret beveger seg når de går rundt, spiser eller hopper.

Etterpå: Gå gjennom skjemaet en gang til og repeter de forskjellige tegnene som dere brukte underveis i øvelsen.

 

Tips for små barn: Du må kanskje ta ansvaret for diskusjonen og peke ut de forskjellige kroppsdelene og egenskapene til dyrene. Barna kan se på deg og bildene. Hvis de peker på noe, viser du dem tegnet for det.

Utfordringer for erfarne barn: Barna kan styre diskusjonen etter tur eller få egne skjemaer på papir som de kan fylle ut selv.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.