Please log in or register to like posts.
News

“Hvilket dyr er jeg?”

Mime og gjette riktig dyr!

Forberedelser: Du trenger individuelle kort/utklipp av dyrebilder med motiv kun på den ene siden.

 

Før start: Forklar barna at de må mime og bruke forskjellige tegn for å få de andre til å gjette hvilket dyr de uttrykker. Det er ikke lov å bruke selve tegnet for dyret.

Underveis: Gi et kort med et dyrebilde til et barn. Barnet skal prøve å komme med egne ledetråder som de andre barna kan bruke for å gjette hvilket dyr det dreier seg om. Du kan starte først for å vise hvordan de skal gjøre det. F.eks. skilpadde: treg, grønn, hard rygg; ekorn: spiser nøtter, liten, klatrer i trær; gris: rosa, elsker søle, osv.

Etterpå: Vis tegnet for dyret hver gang noen gjetter riktig dyr. Fortsett til alle barna har fått prøve.

 

Tips for små barn: Vis barna noen bilder med ett av dem som det riktige svaret. Hvis de blir forvirret, kan den voksne hjelpe dem tilbake på riktig spor. Finn på fortellinger om dyret i gruppe.

Utfordringer for erfarne barn: Fokuser på beskrivelse og mimikk/rollespill.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.