Please log in or register to like posts.
News

“Kom! Stopp!”

Gi og adlyde kommandoer!

Forberedelser: Hvis du vil, kan du bruke røde og grønne hansker eller rødt og grønt papir, men det er ikke nødvendig. Pass på at området mellom deg og barna er uten hindringer.

 

Før start: Gå gjennom tegnene for «kom», «stopp» og tegn for forskjellige bevegelser.

Underveis: Bruk tegnet «kom» for å få barna til å gå mot deg. Fortsett å bruke tegnet mens de går. Bytt til «stopp!» for å få alle til å stoppe opp. Hvis noen ikke stopper med en gang, må de ta noen skritt tilbake, og da bruker du tegnet «gå tilbake».

Etterpå: Leken er ferdig når tre eller flere av barna (eller alle) har nådd frem til deg. La alle barna stå og gi kommando etter tur.

 

Tips for små barn: Bruk hansker som ekstra hjelpemiddel; rød hanske på den ene hånden som signaliserer «stopp!» og grønn hanske på den andre hånden for «kom».

Utfordringer for erfarne barn: Du kan be dem om å komme mot deg på forskjellige måter, f.eks. danse, hoppe, rulle osv. De kan også variere tempo og bevegelsesmønster, f.eks. sakte, fort, store bevegelser, tullebevegelser osv.) I stedet for at de går mot deg kan du be dem bevege seg rundt i rommet til du sier «stopp!»

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.