Please log in or register to like posts.
News

“Kongen befaler”

Gjøre som kongen befaler!

Forberedelser: Tavle og tusj. Skriv en liste med handlinger eller bevegelser som skal brukes i leken.

 

Før start: Gi gjennom tegnene for alle handlingene og bevegelsene som står på listen. Repeter tegnene og vis de forskjellige bevegelsene. Forklar for barna at regelen for leken er at hvis du sier «Kongen befaler…», skal de gjøre den handlingen/bevegelsen de blir befalt å gjøre. Men hvis du gir dem et tegn for en handling uten å si «Kongen befaler» først, skal de ikke gjøre noe.

Underveis: Gi instruksjoner, bytt på å si «Kongen befaler» eller ikke si det. Ta hensyn til de av barna som sliter med å forstå når de skal utføre befalingen eller stå stille. Vær tydelig og utfør tegnene rolig slik at alle kan oppfatte det.

Etterpå: La barna bytte på å gi befalinger.

 

Tips for små barn: Selv om barna gjør feil, kan de fortsette å være med på leken. Mer erfarne/eldre barn kan få prøve å lede leken.

Utfordringer for erfarne barn: Gjør leken til en konkurranse. Hvis noen ikke følger befaling når kongen befaler eller gjør handlingen når kongen ikke har befalt, må de gå ut av leken. Fortsett til det gjenstår ett barn og begynn på nytt.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.