Please log in or register to like posts.
News

“Skojakt”

Finn den andre skoen!

Forberedelser: Du trenger en sko fra hvert barn. Skoene skal ligge sammen i en haug, og barna skal ha på seg den andre skoen.

 

Før start: Forklar for barna at når du viser tegnet for «sko», skal de hente en sko (ikke egen sko) fra haugen.

Underveis: Så snart du viser tegnet «sko», skal alle barna gå til skohaugen og ta en sko. Dobbelsjekk at ingen har tatt sin egen sko. La barna se på hverandres føtter for å finne ut hvem som eier skoen de holder. Repeter så mange ganger dere vil. La barna lede leken etter tur.

 

Tips for små barn: Lek individuelt med et barn om gangen. Vis frem forskjellige sko og spør «er denne skoen din?» Vis konsekvent tegnet for «sko» for barna hver gang dere tar på eller av sko. Bruk billedbøker om sko.

Utfordringer for erfarne barn: De må bruke tegn til å beskrive hvordan skoen ser ut (farge, form) før de kan finne skoens eier.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.