Please log in or register to like posts.
News

“Skyggebevegelser”

Gjenkjenne tegn fra skygger!

Forberedelser: Du trenger et stykke hvitt stoff som er stort nok til at et barn kan stå bak, og en kraftig lyskilde (lampe, stor lykt eller projektor). Plasser lyskilden et stykke fra tøyet på baksiden.

 

Før start: Gå gjennom alle tegnene dere skal bruke i denne leken.

Underveis: Du velger et barn som står bak stoffet og gir hin tegnet hin skal utføre. De andre barna skal se på barnets skyggebevegelser og gjette hvilket tegn barnet utfører. Hvem gjetter riktig?

Etterpå: La alle barna få prøve å utføre tegn bak stoffet etter tur. Gi alle barna applaus hver gang de har prøvd seg.

 

Tips for små barn: Bruk inntil tre forskjellige handlingstegn om gangen, så det blir lettere for barna å gjette hvilket tegn som blir utført.

Utfordringer for erfarne barn: Gjør det til en konkurranse. Se hvor mange forskjellige tegn de klarer å gjette i løpet av 30 sekunder. Lag en liste over alle handlingstegnene og gi dem i tilfeldig rekkefølge til barnet som står bak stoffet.

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.