Please log in or register to like posts.
News

Rutine: Lek, Les, Syng

Lek, les, syng! Disse tre aktivitetene gjør babyen hver dag. Det viktigste for babyen å lære er å ha gøy mens de lærer!

Når de leker, gi tegn til de tingene de leker med og tegn for babyens aksjoner. Bruk tegn for å spørre dem å hente spesfikke leketøy. Det gjør de med glede.

Når dere leser boken, pek ut ting før og mens du gir tegn. Spør dem hvor de spesfikke objektene eller dyrene er i bøken. De vil også peke på ting som de lurte tegnet for! 

Når dere synger sammen, bruk tegn for de ordene du kjenner. Det må ikke være ord for ord, men kan også bli en “forestilling” med tegn, du kan for eksempel bruke tegnet EDDERKOPP gjennom hele sangen “Lille Petter Edderkopp” eller BJØRN for “Bjørnen sover”.

Se gjerne gjennom de lekene, bøkene og sangene vi har!

Relevante tegn

Quick Signing Tips

Introduce signs in context

Introduce and reinforce signs in meaningful everyday contexts whenever possible. Use the sign before, during, and after an activity.

The dominant hand moves

Whenever you perform a sign where one hand moves, always use your dominant hand. 

Variation in usage

You have many options! Sign on yourself, on your child, on a puppet, on a picture in a book, or gently move your child's hand to form the signs.