Please log in or register to like posts.
News

“Bjørnen sover”

Bjørnen sover er en sang om man må gå varlig så bjørnen ble ikke vekket!

Bjørnen sover,
bjørnen sover, 
i sitt lune hi.

Den er ikke farlig,
bare man går varlig,
men man kan jo,
men man kan jo,
aldri være trygg!

Artist: Ida Brodal & Per Erik Høsøien 
Album: Alle Våre Barnesanger 1

Relevante tegn

Tips for å synge med tegn

Vær animert!

Ansiktsuttrykk  gjør tegn og musikk mer spennende. Ikke vær redd for å være uttrykksfulle og å bruke kroppen din!

Ikke stress deg selv!

Du trenger ikke bruke tegn for hele sangen. Du kan velge å gjenta ett eller spesifikke tegn gjennom hele sangen.

Døve barn? Ikke noe problem!

Døve barn liker fortsatt musikk! De elsker rim og repetisjoner. La dem føle musikkbassen hvis dere har muligheten!