Please log in or register to like posts.
News

“Hjulene på bussen”

Hjulene på bussen er en gøy sang for alle å synge sammen.

Hjulene på bussen, de går rundt og rundt (x3).
Hjulene på bussen, de går rundt og rundt, gjennom hele byen.

Dørene på bussen, de går opp og igjen (x3).
Dørene på bussen, de går opp og igjen, gjennom hele byen.

Pengene på bussen sier klirr, klirr, klirr (x3).
Pengene på bussen sier klirr, klirr, klirr, gjennom hele byen.

Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj (x3).
Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj, gjennom hele byen.

Beibi’ne på bussen sier æ, æ, æ (x3).
Beibi’ne på bussen sier æ, æ, æ, gjennom hele byen.

Pappa’ne på bussen sier bla, bla, bla (x3).
Pappa’ne på bussen sier bla, bla, bla, gjennom hele byen.

Mamma’ne på bussen sier hysj, hysj, hysj (x3).
Mamma’ne på bussen sier hysj, hysj, hysj, gjennom hele byen.

Artist: Ida Brodal & Erik Høsøien
Album: Alle Våre Barnesanger 1

Relevante tegn

Tips for å synge med tegn

Vær animert!

Ansiktsuttrykk  gjør tegn og musikk mer spennende. Ikke vær redd for å være uttrykksfulle og å bruke kroppen din!

Ikke stress deg selv!

Du trenger ikke bruke tegn for hele sangen. Du kan velge å gjenta ett eller spesifikke tegn gjennom hele sangen.

Døve barn? Ikke noe problem!

Døve barn liker fortsatt musikk! De elsker rim og repetisjoner. La dem føle musikkbassen hvis dere har muligheten!