Please log in or register to like posts.
News

“Jeg gikk en tur på stien”

Jeg gikk en tur på stien  er en koselig sang som oppmuntrer til bruk av naturen. 

Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro.
Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko-ko.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko.

Jeg spurte den hvor mange, hvor mange år ennå.
Den svarte meg med lange og klagende ko-ko.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko. 
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko.

Jeg spurte om dens make og om dens eget bo. 
Den satt der oppå grenen og kikket ned og lo.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko. 
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko.

Vi bygger ikke rede, vi har hjem, vi to.
Fru Spurv er mor til barna vi galer kun ko-ko.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko. 
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko.

Artist: Ida Brodal & Erik Høsøien
Album: Alle Våre Barnesanger 2

Relevante tegn

Tips for å synge med tegn

Vær animert!

Ansiktsuttrykk  gjør tegn og musikk mer spennende. Ikke vær redd for å være uttrykksfulle og å bruke kroppen din!

Ikke stress deg selv!

Du trenger ikke bruke tegn for hele sangen. Du kan velge å gjenta ett eller spesifikke tegn gjennom hele sangen.

Døve barn? Ikke noe problem!

Døve barn liker fortsatt musikk! De elsker rim og repetisjoner. La dem føle musikkbassen hvis dere har muligheten!